Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen ved NTNU er en del av rektors stab og har ansvar for planlagt vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer. I tillegg har vi ansvar for inn- og utleie, gjennomføring av ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, overordnet ENØK og brannvern. Mindre vedlikeholdstiltak utføres i regi av Driftsavdelingen.

NTNU har ca 520 000 m2 bygg fordelt på flere campuser i Trondheim. I tillegg leies det inn ca 60 000 m2.

Saker som vedrører eiendommene som nabovarsler, reguleringsplaner, tinglysninger osv. behandles av Eiendomsforvaltningen.

Oversikt over NTNUs campus og bygninger
I kartløsningen finnes det bilder og etasjeplaner for alle bygningene.

Brosjyre om arbeidet med vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer (pdf)

 

Kontaktpersoner i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Trondheim: Lindis Burheim 
Gjøvik: Kai Robert Jakobsen
Ålesund: Per-Vidar Sæhaug

 

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Driftssentralen 2. etg
Høgskoleringen 8
Gløshaugen

Postadresse:
NTNU
Stab for Eiendomsforvaltning
7491 Trondheim

Resepsjonens åpningstid:
08.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Tlf:    73 59 54 15
E-post: postmottak@adm.ntnu.no