Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen ved NTNU er en del av rektors stab og har ansvar for planlagt vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer. I tillegg har vi ansvar for inn- og utleie, gjennomføring av ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, overordnet ENØK og brannvern. Mindre vedlikeholdstiltak utføres i regi av Driftsavdelingen.

NTNU har ca 520 000 m2 bygg fordelt på flere campuser i Trondheim. I tillegg leies det inn ca 60 000 m2.

Oversikt over NTNUs campus og bygninger

Kart over NTNU.
I kartløsningen finnes det bilder og etasjeplaner for alle bygningene.

Energi og enøk

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Driftssentralen, 2. etasje
Høgskoleringen 8
Gløshaugen

Postadresse:
NTNU
Stab for Eiendomsforvaltning
7491 Trondheim

Ekspedisjonens åpningstid:
08.00 - 11.30 og 12.00 - 15:45
(15:00 i perioden 1.5 - 31.8)

Tlf:    73 59 54 15
Fax:  73 59 12 87
E-post: postmottak@adm.ntnu.no