Seksjon for drift og logistikk

Seksjon for bygningstjenester har ansvaret for det meste av den daglige driften og tekniske servicetjenester ved NTNU.
Arbeidsoppgavene er nærmere spesifisert under hovedarbeidsområdene servicetjenester og daglig drift.

Kontaktperson

Elin Sølberg (seksjonssjef )
Driftsavdelingen, Høgskoleringen 8
Telefon: 918 97 910
E-post: elin.solberg@ntnu.no

Ansatte ved seksjonen