Utdanningsplan

En utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom den enkelte student og NTNU, som skal sikre den nødvendige studieprogresjon og gjennomføring frem mot avsluttet grad. Utdanningsplanen skal sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom NTNU og den enkelte student. I tillegg skal den skal bevisstgjøre studenten i forhold til studievalg og studieprogresjon med hensyn til fullføring av grad. God planlegging kan også korte ned studietiden.

§ 5 i Forskrift om studier ved NTNU omhandler utdanningsplanen:

Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Departementet kan gi forskrift om innhold i utdanningsplan.

Utdanningsplanen er basert på studieplanen til det studieprogram som studenter er tatt opp til. Det skal være mulig å gjøre endringer i utdanningsplanen underveis i studiet. Studiehåndboka inneholder studieplanene for AB-fakultetet.

Alle studenter som skal ha en utdanningsplan finner den på Studentweb

Fakultet for arkitektur og design, Studieavdelingen

Telefon: 73 55 02 75

Faks: 73 59 50 94

Epost: studier@ad.ntnu.no

Hjemmeside: www.ntnu.no/ad

Besøksadresse:

Sentralbygg 1, 3 etg.
Fakultet for arkitektur og design

Postadresse:

Studieavdelingen
Fakultet for arkitektur og design
7491 Trondheim