Utdanningskvalitet (KVASS)

NTNU og Fakultet for arkitektur og billedkunst skal ha utfordrende og gode studietilbud og læringsmiljø som kontinuerlig skal være under utvikling og forbedring. Forbedringsarbeidet bygger på engasjement og samspill mellom lærere, studenter, ledere og administrasjon.

NTNU har utviklet et kvalitetsstøttesystem for utdanning og læring (KVASS). Det gir de ansatte enkel tilgang til nødvendig informasjon og nyttige hjelpemidler for å planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning, vurdering og evaluering.

Ytterliger informasjon finnes på:

Utdanningskvalitet NTNU

Fakultetet har 2 ulike evalueringsformer:

1.Emnevaluering

2.Dybdeevaluering

Fakultet for arkitektur og billedkunst, Studieavdelingen

Telefon: 73 55 02 75

Faks: 73 59 50 94

Epost: studadm@ab.ntnu.no

Hjemmeside: www.ntnu.no/ab

Besøksadresse:

Sentralbygg 1, 3 etg.
Fakultet for arkitektur og billedkunst

Postadresse:

Studieavdelingen
Fakultet for arkitektur og billedkunst
7491 Trondheim