Studentrepresentanter

Fakultetstillitsvalgte (FTV) er offisiell representant for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets valgte og ansatte ledelse.

FTV ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet AB og andre fellesorgan for studentene.

FTV representerer studentene i instituttledermøtet, Fakultetsstyret og sørger for at det er studentrepresentasjon i andre utvalg som behandler spørsmål som angår studentene.


Fakultetstillitsvalgte (FTV)  ved AB fakultetet er:

Håkon Carlsen Vetlesen tlf: 905 93 098 Mail: haakoncv@stud.ntnu.no

Mathias Huun tlf: 408 25 046 Mail: mathiahu@stud.ntnu.no

 

SPR Arkitektur

Ingeborg Stavdal

Erik Frydenlund Hofsbro

 

SPR Kunst

Karoline Sætre

David Breida
 

Studentrådet AB på Facebook