Dr.gradsregelement

.... English:

Gamle dr.gradsreglement gjelder ut studieåret 2007-2008.

Forskriftene for gradene dr.art., dr.ing., dr.med., dr.polit. og dr.scient. er ikke lenger elektronisk tilgjengelige. Ved spørsmål, ta kontakt med ditt fakultet.

Reglement og forskrifter ved NTNU

For mer informasjon om reglement og forskrifter ved NTNU se Reglement