Arrangementer

Fra åpningen av masterutstillingen i arkitektur våren 2014. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Utstillinger

For våre arkitekt- og kunststudenter er det obligatorisk å delta i en offentlig utstilling mot slutten av studieprogrammet. Les om utstillingene og se de digitale utstillingskatalogene her:

Masterutstilingen i arkitektur | Masterutstillingen i billedkunst


Seminarer og konferanser

Fakultetet arrangerer jevnlig seminarer og konferanser knyttet til våre faglige satsningsområder. I tillegg er vi partner i  Rørosseminaret - TAF international celebration of Architecture og assosiert partner i Oslo Arkitekturtriennale. Gjennom forskningssenteret ZEB (The Reseach Centre on Zero Emission Buildings) arrangerer vi den kjente, årlige ZEB-konferansen med deltagere fra inn- og utland. Vi arrangerer også frokostseminarene KLIMAX, en møteserie om klima - og miljøutfordringer i bygde omgivelser. Serien er et samarbeid med Trondheim kommune, Trebyen Trondheim og Framtidens byer.

Rørosseminaret | Oslo arkitekturtriennale | ZEB-konferansen


Gjesteforelesninger

Hvert semester arrangerer fakultetet gjesteforelesninger om arkitektur og kunst. Gjesteforelesningsserien i arkitektur gjennomføres i samarbeid med TAF (Trondhjems arkiktektforening).

Gjesteforelesninger i arkitektur


Aktuelle arrangementer