Studentrepresentanter

Fakultetstillitsrepresentant (FTR) er offisiell representant for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets valgte og ansatte ledelse.

FTR ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet AB og andre fellesorgan for studentene.

FTR representerer studentene i instituttledermøtet, Fakultetsrådet og sørger for at det er studentrepresentasjon i andre utvalg som behandler spørsmål som angår studentene.

Fakultetstillitsrepresentantene (FTR)  ved AB fakultetet er:

Beate Slåttsveen - tlf: 971 52 564, kristibs@stud.ntnu.no
Silje Sandvin - tlf: 480 65 76, siljsan@stud.ntnu.no

Studieprogramrepresentant KiT (SPR)
Tiina Nilsson
Jan Olav Gram Hemsing

SPR ARK
Kristoffer Olsen Hauge
Julie Lerfald

 

Studentrådet AB på Facebook