Studentrepresentanter

Fakultetstillitsrepresentant (FTR) er offisiell representant for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets valgte og ansatte ledelse.

FTR ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet AB og andre fellesorgan for studentene.

FTR representerer studentene i instituttledermøtet, Fakultetsrådet og sørger for at det er studentrepresentasjon i andre utvalg som behandler spørsmål som angår studentene.

Fakultetstillitsrepresentantene (FTR)  ved AB fakultetet er:
Mari Ertsås Øverli
Ellen Aga Kildal

Studieprogramrepresentant KiT (SPR)
Tiina Nilsson
Jan Olav Gram Hemsing

SPR ARK
Christopher Wilkens
Kristine Beate Slåttsveen
 

Studentrådet AB på Facebook