Dr.gradsregelement

.... English:

Gamle dr.gradsreglement gjelder ut studieåret 2007-2008.

Forskriftene for gradene dr.art., dr.ing., dr.med., dr.polit. og dr.scient. er ikke lenger elektronisk tilgjengelige. Ved spørsmål, ta kontakt med ditt fakultet.

Endring i studieforskrift om gjentak av bestått eksamen

Styret vedtar endring i Forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

§ 30 nr. 3 skal lyde:

Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg bare én gang i hvert emne for å forbedre karakteren. Hvis studenten har meldt seg til eksamen, og ikke trukket seg innen den fristen som er fastsatt av studiedirektøren, telles dette som et forsøk. Det er beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må alle vurderingene tas opp igjen.

Endringen gjelder fra studieåret 2008/2009. Ordningen vil bli evaluert.

Reglement og forskrifter ved NTNU

For mer informasjon om reglement og forskrifter ved NTNU se Reglement

Fakultet for arkitektur og billedkunst, Studieavdelingen

Telefon:
73 55 02 75
Faks:
73 59 50 94
Epost:
studadm@ab.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/ab
Besøksadresse:
  • Sentralbygg 1, 3 etg.
  • Fakultet for arkitektur og billedkunst
  • Studieavdelingen
Postadresse:
  • Studieavdelingen
  • Fakultet for arkitektur og billedkunst
  • Trondheim
  • 7491