Arrangementer

Fra åpningen av masterutstillingen i arkitektur våren 2014. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Utstillinger

Fakultetet er blant NTNUs største bidragsytere til kulturlivet i Trondheim, og til kulturlivet nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte og studenter skaper kunst og arkitektur av høy kvalitet som vises på utstillinger eller offentlige steder. Vi er også vertskap for nasjonale utstillinger.

For våre arkitekt- og kunststudenter er det obligatorisk å delta i en offentlig utstilling mot slutten av studieprogrammet.

Masterutstilingen i arkitektur | Masterutstillingen i billedkunst


Seminarer og konferanser

Fakultetet arrangerer jevnlig seminarer og konferanser knyttet til våre faglige satsningsområder. I tillegg er vi partner i  Rørosseminaret - TAF international celebration of Architecture og assosiert partner i Oslo Arkitekturtriennale. Gjennom forskningssenteret ZEB (The Reseach Centre on Zero Emission Buildings) arrangerer vi den kjente, årlige ZEB-konferansen med deltagere fra inn- og utland. Vi arrangerer også frokostseminarene KLIMAX, en møteserie om klima - og miljøutfordringer i bygde omgivelser. Serien er et samarbeid med Trondheim kommune, Trebyen Trondheim og Framtidens byer.

Rørosseminaret | Oslo arkitekturtriennale | ZEB-konferansen


Gjesteforelesninger

Hvert semester arrangerer fakultetet gjesteforelesninger om arkitektur og kunst. Gjesteforelesningsserien i arkitektur gjennomføres i samarbeid med TAF (Trondhjems arkiktektforening).

Gjesteforelesninger i arkitektur


Aktuelle arrangementer