Aktuelle arrangementer

Arrangementer

Fakultetet arrangerer egne gjesteforelesninger, masterutstillinger, forskningsdager og konferanser. Arrangementene er, i de fleste tilfeller, gratis og åpne for alle.

Vi er også medarrangør i: