Fakultet for arkitektur og billedkunst

  • Illustrasjon av Zero Village Bergen: Snøhetta
    NTNU, fakultetet og SINTEF blir vertskap for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi: FME ZEN
  • Bilde av studenter i fysisk planegging. Foto: Vegard Hagerup
    Mange har søkt to-årige masterprogram ved fakultetet


 
Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Kort om fakultetet

Form og klima står sentralt i vårt faglige arbeid. Vi jobber aktivt for å påvirke samfunnsutviklingen. 

Fag og satsninger

»Kontakt oss
»Nyhetsarkiv
 

Bilde av ei jente i en trestruktur

Ny student

Immatrikulering: 16. august
Orienteringsdag: 17. august
Mer info på studieprogramsidene:

Finn ditt studieprogram

»Se studentprosjekter 
»Student- og ansattblogger
 

Arrangementer