• Hovedbygget til NTNU. Foto: NTNU/Ole Tolstad
    Fakultet for arkitektur og billedkunst
  • Fugletittertårn i Rindal. Foto: Ole Thomas Rødland
    Fakultet for arkitektur og billedkunst


 
Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole Tolstad

Kort om fakultetet

Form og klima står sentralt i vårt faglige arbeid. Vi jobber aktivt for å påvirke samfunnsutviklingen. 

Fag og satsninger

»Kontakt oss
»Nyhetsarkiv
 

Bilde av ei jente i en trestruktur

Søk studieprogram

Søknadsfrist: 15. april
Master i billedkunst: 1. februar
Bachelor i billedkunst: 15. mars

Finn ditt studieprogram

»Se studentprosjekter 
»For nye studenter  

Arrangementer